Organizatorzy:Studenckie Koło Automatyków SKALP

SKALP  jest  jednym  ze  starszych  i  większych  kół  wydziału  ETI  PG.  Gromadzi  kilkadziesiąt
studentów  aktywnie  działających  w  projektach  z  dziedziny  robotyki.  Jego  członkowie  odnoszą
nieustannie  sukcesy  w  turniejach  robotów  oraz  innych  konkursach.  Więcej  informacji  o
Studenckim  Kole  Automatyków  SKALP  można  znaleźć  na  stronie  skalppg.pl
oraz  fb: https://www.facebook.com/SkalpPG/

ORG1Stowarzyszenie Robotyków SKALP

Stowarzyszenie Robotyków SKALP jest organizacją powstałą przy kole SKALP. Do jego celów
można  zaliczyć  popularyzację  automatyki  i  robotyki,  wspieranie  działalności  studenckiej  czy
ułatwienie  członkom  rozwoju  naukowego  i  osobistego.  Stowarzyszenie  gromadzi  najbardziej
aktywnych członków koła SKALP z aktualnych i zeszłych lat działalności.