Weronika Narloch
Koordynator Główny
Tel. 508 390 522
w.narloch@ttr.skalppg.pl

 
 
 
 

 Kontakt mailowy do poszczególnych działów:

Sprawy administracyjne :
administracja@ttr.skalppg.pl
Promocja, partnerstwa, patronaty :     media@ttr.skalppg.pl
Dział grafiki :
grafika@ttr.skalppg.pl
IT : it@ttr.skalppg.pl
Sprawy techniczne :
konkurencje@ttr.skalppg.pl